Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Bình Hưng Hòa 1

Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_24_su_dung_gv_chua_dat_chuan_312202022.doc
Số: 24/2020/TT-BGDĐTVăn bản 03-12-2020
2 Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi_dinh_71-nang_chuan_gv_312202022.doc
Số: 71/2020/NĐ-CPVăn bản 03-12-2020
3 Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_25_chon_sach_giao_khoa_312202022.doc
Số: 25/2020/TT-BGDĐTVăn bản 03-12-2020
4 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_tu_22-gvg-cng_312202022.doc
Số: 22/2019/TT-BGDĐTVăn bản 03-12-2020
5 Thông tư ban hành điều lệ trường tiểu học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_24_su_dung_gv_chua_dat_chuan_312202022.doc
Số: 28/2020/TT-BGDĐTVăn bản 03-12-2020
6 Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nd_90_danh_gia_vien_chuc_312202022.doc
Số: 90/2020/NĐ-CPVăn bản 03-12-2020
7 Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bo_giao_duc_va_dao_tao_312202022.docx
Số: 21/2020/TT-BGDĐTVăn bản 03-12-2020
8 THÔNG TƯ Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_tu_27-dg_hs_lop_1_312202022.doc
Số: 27/2020/TT-BGDĐTVăn bản 03-12-2020
9 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_tu_11-_dan_chu_nha_truong_312202021.doc
Số: 11/2020/TT-BGDĐTVăn bản 03-12-2020
10 Thông tư ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_tu_11-_dan_chu_nha_truong_312202021.doc
Số: 13/2020/TT-BGDĐTVăn bản 03-12-2020
11 Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ubndvx142202019_142202020.pdf
544/UBND-VXVăn bản 14-02-2020
12 Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 052019ttbgddtsigned_1_131202019.pdf
05Văn bản 13-01-2020
13 Kế hoạch tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tang_cuong_antoan_giao_thong_111202016.doc
 Văn bản 11-01-2020
14 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong Trường Tiểu học bình Hưng Hòa 1 giai đoạn 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_101202019.DOC
 Văn bản 10-01-2020
15 Kế hoạch BDTX năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1801_ke_hoach_bdtx_nam_hoc_2019-2020_101202014.doc
 Văn bản 10-01-2020
12