Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Bình Hưng Hòa 1

Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Tân
Nguyễn Văn Tân

Ngày sinh: 18/11/1973

Dân tộc: Kinh

Vị trí công tác: Quản lí

Điện thoại riêng: 0908915473

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hương Trinh
Nguyễn Thị Hương Trinh

Ngày sinh: 4/1/1980

Dân tộc: Kinh

Lê Thị Thu Trang
Lê Thị Thu Trang

Ngày sinh: 20/8/1976

Dân tộc: Kinh

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích